Savanorystė

JAUNIMO SAVANORIŠKA VEIKLA
Apie organizaciją
Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras teikia kompleksines bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, siekiant kokybiškai prižiūrėti ir visapusiškai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas socialinės rizikos vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms spręsti susidariusias socialines ir psichologines problemas.

Savanoriškos veiklos sritis

Socialinė
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Teikiama pagalba bus reikalinga dirbant tiek individualiai, tiek grupėse. Vaikų amžiaus grupės gali būti įvairios.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriams siūloma veikla – yra visokeriopos pagalbos suteikimas vaikams, jų tėvams, globėjams. Pagalbos principas – mokyti atrasti, išreikšti, pažinti. Pagalba, ruošiant namų darbus, palyda į atitinkamą instituciją, poreikiui esant, vaiko interesų atstovavimas tam tikrose susiklosčiusiose situacijose. Ne mažiau svarbi vaikų integracija į visuomenę. Pagalba, organizuojant laisvalaikio praleidimą, įvairaus pobūdžio renginius, išvykas. Savanoriai veiklą turėtų vykdyti ne mažiau kaip 2 val. kiekvieną savaitę ir ne mažiau kaip 40 valandų per mėnesį, tačiau ne mažiau, kaip 110 valandų ne daugiau kaip 130 valandų per 3 mėnesius nuo sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 valandų per 6 mėnesius.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Puikiai tiktų savanoris, kuris spinduliuotų motyvacija ir noru padėti kitam. Kurio siekis būtų: „Ne imti, bet duoti“. Kuris mylėtų vaikus ir nuoširdžiai dirbtų visuomenei naudingą darbą, atiduodant dalį savo laiko, energijos, žinių bei asmeninės patirties.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
1-2

Akredituota
Taip