Projektas “Esame veiklūs ir reikalingi”

             Trakų švietimo centras 2018 m. kovo mėnesį pradėjo vykdyti projektą “Esame veiklūs ir reikalingi” Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0013, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir bendromis lėšomis. Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras tapo projekto partneriu nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. kovo 31 d.
          
          Projekto tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, padidinti jų galimybes tęsti darbą.
             
               Projekto tikslinė grupė – asmenys virs 55 metų amžiaus (iki pensinio amžiaus).
           
          Projekto metu tikslinei grupei buvo suteikiamas kompleksas visų paslaugų, didinančių tikslinės grupės asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje. Paslaugų kompleksas apėmė mokymus apie savanorystės esmę, motyvaciją veikti, mokytis ir dirbti stiprinimą, profesinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir atkūrimą, bendrųjų įgūdžių (kalbos, socialinių gebėjimų, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos ir t.t.) ugdymą, psichologinę pagalbą, įtraukimą į savanorišką veiklą, konsultavimą ir informavimą, paramą vykdant savanorišką veiklą.
          Projekto metu Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centre savanorišką veiklą atliko 7 savanorių.