Vizija

ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO VIZIJA
 
             Tapti įstaiga, teikiančia įvairiapusiškas, kompleksines ir kokybiškas socialines paslaugas, įtraukiant bendruomenę, savanorius bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus.