Naujienos

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

2023 03 27


Kovo 22 d. Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro darbuotojai lankėsi Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre. Vilniaus ir Šalčininkų rajonų susitikimai tapo jau tradicija, kurių tikslas - dalintis gerąja patirtimi, darbo metodais, nagrinėti kylančius sunkumus, situacijas.
Šį kartą, Šv. Juozapo dienos, minimos kovo 19 d. proga aplankėme kun. prel. Juzefo Obrembskio muziejų įsikūrusį Kunigo Prelato klebonijos namuose, kuriuos šviesaus atminimo kunigas juokais vadino dvareliu. Kunigas, vadintas Vilniaus krašto patriarchu, mirė 2011 metų birželio 7 d., sulaukęs garbaus 105 metų amžiaus.