Naujienos

Supervizijų organizavimas globėjams (rūpintojams)

2023 02 22


Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro globos centras organizuoja supervizijas budintiems globotojams ir globėjams (rūpintojams). Šiandien įvyko trečias susitikimas su supervizore Sofija Tkačiova. Pirmas susitikimas vyko 2022 m. gruodžio 21 d. Iš viso dalyvauja 8 globėjai (rūpintojai).