Naujienos

PREVENCINĖ PASKAITA“Nepilnamečių teisinė atsakomybė“

2023 05 29


Gegužės 24 dieną, Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro  Bendruomeninių vaikų globos namų globotiniai dalyvavo prevencinėje paskaitoje „Nepilnamečių teisinė atsakomybė“. Paskaitą vedė Šalčininkų Bendruomenės pareigūnė Olga Jasiukaitienė.  Vaikams  buvo papasakota apie nusižengimus ir nusikalstamas veikas, dažniausiai vyraujančias jaunimo tarpe – rūkymą, alkoholio vartojimą, chuliganizmą, turto sugadinimą, psichoaktyviųjų medžiagų turėjimą ir vartojimą, vagystes ir kt. Jaunuoliai supažindinti ir su teisine atsakomybe, nuobaudomis už padarytus nusižengimus ar nusikaltimus, BVGN auklėtiniams primintos jų pagrindinės pareigos. Paskaitos pabaigoje, vaikai pareigūnei uždavė jiems rūpimus klausimus. Prevencinės priemonės koreguoja elgesį, neatitinkantį moralinių ir teisinių normų. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija siekiama sumažinti veiksnius, neigiamai veikiančius besiformuojančią asmenybę.