Naujienos

Pagrindiniai GIMK mokymai

2023 02 13


Kviečiame į mokymus norinčius tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais

Šalčininkų r. šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras nuo vasario 27  d. pradeda vykdyti pagrindinius GIMK mokymus

asmenims, norintiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais.

Visus besidominčius be tėvų globos likusių vaikų globa (rūpyba) ar įvaikinimu dėl detalesnės informacijos kviečiame kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

Šalčininkų r. šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras

el. paštas natalija.eglit@salcininkuvaikai.lt, tel. nr. +370 67723047.