Naujienos

Kviečiame į tęstinius GIMK programos mokymus

2023 09 19


Kviečiame į Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos GIMK dalį - SAVIVERTĖS FORMAVIMAS IR ELGESIO REIKŠMĖS SUVOKIMAS ????
Užsiėmimo tikslai: ????‍????
1.Aptarti būdus būtinų sąlygų vaiko savivertei stiprinti.
2.Išanalizuoti dalyvių išteklius užtikrinti keturias sąlygas vaiko savivertei stiprinti.
3.Aptarti vaikų elgesio reikšmę.
4.Atskleisti elgesį motyvuojančius ar sukeliančius poreikius.
5.Paaiškinti poreikių, savivertės sąlygų, savęs suvokimo tarpusavio ryšius.
Laukiame mūsų rajono Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centre, adresu Bažnyčios g. 25 Šalčininkai ????
Žinių niekada nebus per daug! ????