Naujienos

Kviečiame į GIMK programos dalį "REAGAVIMAS Į SUNKUMUS"

2023 12 08


Kviečiame Šalčininkų rajono Globėjus (rūpintojus) ir įtėvius į Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo konsultavimo programos (GIMK) dalį "REAGAVIMAS Į SUNKUMUS" 2023 m. gruodžio 12 d., 13.30 val.
Susitikimo tikslai:
1. Įtvirtinti žinias apie pozityvaus elgesio skatinimo metodų naudojimą.
2. Įtvirtinti žinias apie metodų, skatinančių savikontrolę, naudojimą.
3. Pritaikyti efektyvaus drausminimo būdus sunkiam vaiko elgesiui.
4. Gebėti susieti vaiko jausmus su jo elgesiu.
5. Suteikti galimybę parodyti efektyvaus auklėjimo žinias ir sugebėjimus, skatinant pozityvų vaikų elgesį ir reaguojant į vaikų nepriimtiną elgesį.
6. Gebėti rasti tinkamiausią probleminės situacijos sprendimo būdą.

Laukiame, Jūsų ????