Naujienos

Globėjų diena Klaipėdoje

2022 07 02


    Dalinamės akimirkomis iš kelionės bei gražios visos Lietuvos globėjų ir jų globojamų vaikų festivalio „Vaikai yra vaikai" šventės, šį kartą vykusios Klaipėdoje. Nors miestas pasitiko mus lietumi, toliau, jam aprimus, visi ir maži, ir dideli su kaupu pririnko daug gražių įspūdžių, patyrė daug teigiamų emocijų ir nuoširdaus juoko, rado naujų pažinčių. Į šventę su Globos centro komanda atvyko12 globėjų ir 14 globojamų vaikų su lydinčiais šeimos nariais, Bendruomeninių vaikų globos namų rūpintiniais, viso 42 asmenys. Šventei pasibaigus mūsų globėjai su savo globotiniais, nuvyko pasisveikinti su aktyviai ošiančia jūra, pabūti paplūdimio atmosferoje bei nuostabios gamtos apsuptyje. Parsivežėme dovanų ir daug padėkų iš organizatorių, skirtų mūsų rajono globėjams, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, mūsų Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui, Globos centrui. Dėkojame renginio metu aktyviai dalyvavusiems mūsų Globos centro veiklose, už puikią nuotaiką, šiltus žodžius, kolegų šypsenas.