I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, przerwa obiadowa 12:00-12:45, VI-VII dni wolne

Działalność

Centrum Opieki
Celem Centrum Opieki jest udzielenie pomocy kompleksowej: długotrwałej i krótkotrwałej pomocy socjalnej dla dzieci, rodzin, opiekunów i rodzin zastępczych. W Centrum są świadczone ogólne, specjalistyczne, stacjonarne i dzienne usługi pomocy społecznej, pomocy rodzinie i wspólnocie.
 Gdy dziecko jest zabierane z niebezpiecznego środowiska w rodzinie biologicznej, najlepiej, aby od razu znalazło się w rodzinie, która zapewni mu opiekę i ciepło. Są to zazwyczaj krewni dziecka lub inne bliskie mu emocjonalnie osoby (np. rodzice chrzestni), którzy są w stanie i potrafią dobrze zaopiekować się dzieckiem. Jednak nie zawsze jest to możliwe. W takich przypadkach dużą pomocą są opiekunowie dyżurni, którzy choć nie są związani z pokrewieństwem dziecka, przeszli specjalne szkolenie i wiedzą, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne. To sprawia, że ​​dziecko jest doznaje mniejszego stresu, dopóki jego rodzina nie otrzyma pomocy i będzie mogło bezpiecznie wrócić do domu.
Opiekun dyżurny to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem czasowo pozostawionym bez opieki rodzicielskiej we własnym domu, w naturalnym środowisku rodzinnym, zapewniająca mu bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne, edukację, wychowanie, zaspokajanie potrzeb dziecka oraz sprawowanie codziennego nadzoru. Działania tych osób są niezwykle ważne i znaczące.
Centrum opieki, które, pełniąc obowiązki prawnego opiekuna nad dzieckiem, według umowy o współpracy i świadczeniu usług, przekazuje dziecko pozbawione praw rodzicielskich do opieki dla profesjonalnego opiekuna, udziela i organizuje różne usługi socjalne dla dziecka i dla profesjonalnego opiekuna oraz inną pomoc dla rodziny biologicznej dziecka w celu powrotu dziecka do rodziny.
Oddział opieki nad dziećmi
Oddział opieki nad dzieckiem, który działa według zasady rodzinnej, dla dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej  Najczęściej dzieci trafiają do placówek opiekuńczych z rodzin, którym brakuje umiejętności socjalnych. Często takie dzieci mają problemy z zachowaniem, dlatego krewni nie chcą zostać ich opiekunami.
Usługa krótkotrwałej opieki socjalnej (świadczona do 12 miesięcy, dopóki będzie rozstrzygnięte pytanie nad opieką dziecka) i długotrwałej opieki socjalnej– to zestaw usług, gdzie jest świadczona kompleksowa, ciągłej opieki potrzebująca pomoc dla dziecka, które zostało pozbawione opieki rodzicielskiej. Oddział opieki nad dzieckiem działa całodobowo.
Centrum Kryzysowe Dziecka i Matki
Centrum pomocy w pokonywaniu intensywnego kryzysu, który świadczy kompleksową pomoc dla osoby (rodziny), która znalazła się w kryzysowej sytuacji; tymczasowego zakwaterowania dla osób znajdujących się w krytycznych sytuacjach lub z powodu problemów rodzinnych, które niosą zagrożenie dla zdrowia i życia osoby, dążąc do integracji osoby w społeczeństwie.
Zakwaterowanie w dziale pomocy rodzinnej jest świadczone do 6 miesięcy i dłużej w zależności od sytuacji psychospołecznej osoby. Usługa zakwaterowania obejmuje: informowanie, konsultowanie, mediację i reprezentowanie, zakwaterowanie, pomoc psychologiczną, organizację pomocy prawnej, rozwój umiejętności życia codziennego, organizację minimalnej opieki domowej i higieny osobistej, organizację usług opieki zdrowotnej, organizację grup samopomocy, według możliwości zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia.